• V rámci předmětu jsou přednášeny základy radiační fyziky, která je pojata především jako základní principy interakce ionizujícího a neionizujícího záření s látkou a biologickými systémy v rozsahu potřebném pro zvládnutí ostatních odborných předmětů.

  • V rámci předmětu jsou přednášeny základy radiační fyziky, která je pojata především jako základní principy interakce ionizujícího a neionizujícího záření s látkou a biologickými systémy v rozsahu potřebném pro zvládnutí ostatních odborných předmětů.

  • Seznámení se základními statistickými pojmy a metodami. Hodnocení souborů dat, statistické testy. Obecná využitelnost statistických metod a jejich aplikace. Osvojení praktických postupů a algoritmů. Pochopení struktury statistiky jako celku i potřebných dílčích oblastí, pochopení návazností na zdravotnický informační systém.
  • Seznámení se základními statistickými pojmy a metodami. Hodnocení souborů dat, statistické testy. Obecná využitelnost statistických metod a jejich aplikace. Osvojení praktických postupů a algoritmů. Pochopení struktury statistiky jako celku i potřebných dílčích oblastí, pochopení návazností na zdravotnický informační systém.
  • Předmět seznamuje posluchače s odbornou činností radilogických oborů Radiogiagnostika (Radiologie), Radioterapie a Nukleární medicína včetně z pohldu související ošetřovatelské péče a radiační ochrany. Semináře navazují na teoretickou část a mají formou exkurzí a praktickými ukázkami z odborné činnosti radiologických oborů seznámit posluchače s touto problematikou z pohledu mezioborové spolupráce a související ošetřovatelské péče a radiační ochrany.
  • Předmět seznamuje posluchače s odbornou činností radiologických oborů Radiogiagnostika (Radiologie), Radioterapie a Nukleární medicína včetně související ošetřovatelské péče a radiační ochrany. Semináře navazují na teoretickou část a mají praktickými ukázkami z odborné činnosti radiologických oborů seznámit posluchače s touto problematikou z pohledu mezioborové spolupráce a související ošetřovatelské péče a radiační ochrany.
  • Předmět seznamuje posluchače s odbornou činností radiologických oborů Radiodiagnostika (Radiologie), Radiační onkologie a Nukleární medicína Je podán přehled náplně odborné činnosti radiologických oborů a jejich postavení v poskytování odborné zdravotnické péče, základní principy radiologických zobrazovacích a ozařovacích diagnostických a terapeutických metod a postupů, příprava pacientů k radiologickým diagnostickým a léčebným výkonům a následná specifická ošetřovatelská péče, základní metody radiační ochrany pacientů a zdravotnického personálu z pohledu ošetřovatelského personálu.
  • Předmět seznamuje posluchače s odbornou činností radiologických oborů Radiodiagnostika (Radiologie), Radiační onkologie a Nukleární medicína Je podán přehled náplně odborné činnosti radiologických oborů a jejich postavení v poskytování odborné zdravotnické péče, základní principy radiologických zobrazovacích a ozařovacích diagnostických a terapeutických metod a postupů, příprava pacientů k radiologickým diagnostickým a léčebným výkonům a následná specifická ošetřovatelská péče, základní metody radiační ochrany pacientů a zdravotnického personálu z pohledu ošetřovatelského personálu.