Kurzy 
Problemat. menšin, migrace a uprchlictví (VVMMU - 2015 - ZSiLS)Informace
Problemat. menšin, migrace a uprchlictví (UUMMU - 2015 - ZSiLS)Informace
Met.soc.pr. s imigr.,uprchl. a jej.dětmi (LLMSP - 2015 - LS)Informace
Dobrovolnictví (QDOBR - 2015 - LS)Informace
Komunitní sociální práce (LLKSP - 2015 - ZS)Informace
Komunitní sociální práce (UUKSP - 2015/2016- LS)Informace
Komunitní sociální práce (VVKSP - 2015 - 2016 LS)Informace
Sociál.práce s klienty s duš. onemoc. (UUSPK - AR 2015-2016 - LS)Informace
Sociál.práce s klienty s duš. onemoc. (UUSKO - 2015 - ZS)Informace
Specif.met.sociál.pr. se skupin. a komun (SSSME - 2015 - ZS)Informace
Komunitní sociální práce (SSKSP - 2015 - ZS)Informace
Specif.met.soc.práce se skup. a komunit. (LLSME - 2015 - ZS)Informace
Soc. práce s klienty s dušev.onemocněním (LLKDO - 2015 - ZSiLS)Informace
Dobrovolnictví (MDOBR - 2015 - ZSiLS)Informace
Dobrovolnictví (DOBRO - 2015 - ZSiLS)Informace
Metodologie výzkumu 1 (SSMV1 - 2015 - ZS)Informace
Metodologie výzkumu 1 (LLMV1 - 2015 - ZS)Informace