Stránka:  1  2  ()
Kurzy 
Poradenství v rámci ucelené rehabilitace (LLRUR - 2016 - LS)Informace
Sociální poradenství (VVSPO - AR 2016-2017LS)Informace
Problemat. menšin, migrace a uprchlictví (VVMMU - 2016 - ZSiLS)Informace
Problemat. menšin, migrace a uprchlictví (UUMMU - 2016 - ZSiLS)Informace
Met. soc.pr. s imigr.,uprchl. a jej.dět. (SSMSP - 2016 - LS)Informace
Met.soc.pr. s imigr.,uprchl. a jej.dětmi (LLMSP - 2016 - LS)Informace
Životní a prac. podmínky handicapovaných (ZBŽPD - 2016 - LS)Informace
Dobrovolnictví (WPDBR - 2016 - LS)Informace
Dobrovolnictví (WKDBR - 2016 - LS)Informace
Základy psychopedie (WKZPS - 2016 - LS)Informace
Edukace osob s kombinovaným postižením (WKEOS - 2016 - LS)Informace
Nestátní neziskový sektor (MNNSK - 2016 - LS)Informace
Metody sociální práce 2 (VVMP2 - 2016 - LS)Informace
Metody sociální práce 2 (UUMP2 - 2016 - LS)Informace
Etická a psychol.dilem. v praxi soc. pr. (SSEPD - 2016 - ZSiLS)Informace
Etic.a psychol.dilemata v praxi soc.pr. (LLEPD - 2016 - ZSiLS)Informace
Základy psychopedie (WPZPS - 2016 - LS)Informace
Edukace osob s kombinovaným postižením (WPEOS - 2016 - LS)Informace
Specifické metody sociální práce se skupinou a komunitou (LLSME - AR 2016/2017 - ZS)Informace
Specifické metody sociální práce se skupinou a komunitou (SSSME - AR 2016I2017 - ZS)Informace