• Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje se základní psychologickou terminologií, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Vede k dovednosti popsat teoretická východiska psychologie, dokázat objasnit biopsychosociální dimenze člověka, schopnosti vysvětlit strukturu osobnosti, její rysy, procesy a stavy, umět popsat a analyzovat jednotlivé lidské potřeby, motivy a zájmy.

  • Předmět informuje o hlavních směrech současné psychologie a jejich představitelích, o genezi psychiky, kognitivních, konativních a afektivních funkcích a o principech psychické regulace. Seznamuje s metodami psychologické diagnostiky a procvičí užití těch, které jsou použitelné ve zdravotně sociální práci jako dotazník, rozhovor, pozorování.

  • Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje se základní psychologickou terminologií, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Vede k dovednosti popsat teoretická východiska psychologie, dokázat objasnit biopsychosociální dimenze člověka, schopnosti vysvětlit strukturu osobnosti, její rysy, procesy a stavy, umět popsat a analyzovat jednotlivé lidské potřeby, motivy a zájmy.

  • Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje se základní psychologickou terminologií, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Vede k dovednosti popsat teoretická východiska psychologie, dokázat objasnit biopsychosociální dimenze člověka, schopnosti vysvětlit strukturu osobnosti, její rysy, procesy a stavy, umět popsat a analyzovat jednotlivé lidské potřeby, motivy a zájmy.

  • Předmět je koncipován jako teoretický. Je základní součástí komplexu předmětů z psychologie, které tvoří multidisciplinární charakter oboru ošetřovatelství. Seznamuje studenty se základní psychologickou terminologií, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka.

  • Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje se základní psychologickou terminologií, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Vede k dovednosti popsat teoretická východiska psychologie, dokázat objasnit biopsychosociální dimenze člověka, schopnosti vysvětlit strukturu osobnosti, její rysy, procesy a stavy, umět popsat a analyzovat jednotlivé lidské potřeby, motivy a zájmy.

  • Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje se základní psychologickou terminologií, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Vede k dovednosti popsat teoretická východiska psychologie, dokázat objasnit biopsychosociální dimenze člověka, schopnosti vysvětlit strukturu osobnosti, její rysy, procesy a stavy, umět popsat a analyzovat jednotlivé lidské potřeby, motivy a zájmy.