• Předmět seznamuje posluchače s odbornou činností radilogických oborů Radiogiagnostika (Radiologie), Radioterapie a Nukleární medicína včetně z pohldu související ošetřovatelské péče a radiační ochrany. Semináře navazují na teoretickou část a mají formou exkurzí a praktickými ukázkami z odborné činnosti radiologických oborů seznámit posluchače s touto problematikou z pohledu mezioborové spolupráce a související ošetřovatelské péče a radiační ochrany.

    Zápis sebe sama do kurzu: Radiologie ( PVRAD_2016_ZS, KVRAD_2016_ZS, ARADL_2016_ZS, BRADL_2016_ZS)
  • Cílem kurzu je seznámit studenty se základy fyziky ionizujícího záření a s koncepcí radiační ochrany v České republice.

    Zápis sebe sama do kurzu: Základy radiační ochrany