• Studující budou seznámeni s problematikou etnických a menšinových skupin v ČR z hlediska sociální problematiky, legislativy a socio - psychologických a kulturních zdrojů tolerance a intolerance. Pozornost je věnována nejen nejfrekventovanější romské menšině, ale i specifickým problémům jiných menšin ve vztahu k migraci, náboženské rozmanitosti atp.

    Přístup pro hosty: Soc. práce s etnic. a menšin. skupinami (SSEMS - 2013 - ZS)Zápis sebe sama do kurzu: Soc. práce s etnic. a menšin. skupinami (SSEMS - 2013 - ZS)
  • Studující budou seznámeni s problematikou etnických a menšinových skupin v ČR z hlediska sociální problematiky, legislativy a socio - psychologických a kulturních zdrojů tolerance a intolerance. Pozornost je věnována nejen nejfrekventovanější romské menšině, ale i specifickým problémům jiných menšin ve vztahu k migraci, náboženské rozmanitosti atp.

    Přístup pro hosty: Soc. práce s etnic. a menšin. skupinami (LLEMS - 2013 - ZS)