Kurzy 
Problemat. menšin, migrace a uprchlictví (VVMMU - 2014 - ZSiLS)Informace
Problemat. menšin, migrace a uprchlictví (UUMMU - 2014 - ZSiLS)Informace
Komunitní sociální práce (UUKSP - 2014/2015 - LS)Informace
Sociální poradenství (VVSPO - 2014 - LS)Informace
Komunitní sociální práce (VVKSP - 2014/2015 - ZSiLS)Informace
Sociální poradenství (UUSPO - 2014/2015 - LS)Informace
Poradenství v rámci ucelené rehabilitace (SSRUR - 2014/2015 - LS)Informace
Poradenství v rámci ucelené rehabilitace (LLRUR - 2014/2015- LS)Informace
Životní a prac. podmínky handicapovaných (ZBŽPD - 2014 - LS)Informace
Dobrovolnictví (QDOBR - 2014 - LS)Informace
Sociál.práce s klienty s duš. onemoc. (UUSKO - 2014 - ZS)Informace
Komunitní sociální práce (SSKSP - 2014/2015 ZS)Informace
Komunitní sociální práce (LLKSP - 204/2015 - ZS)Informace
Soc. práce s klienty s dušev.onemocněním (LLKDO - 2014 - ZSiLS)Informace
Dobrovolnictví (MDOBR - 2014 - ZSiLS)Informace
Dobrovolnictví (DOBRO - 2014 - ZSiLS)Informace