• Cílem předmětu je seznámení se s možnými příčinami, projevy a následky terorismu.
  • Cílem předmětu je seznámení se s možnými příčinami, projevy a následky terorismu.
  • Předmět seznamuje posluchače s odbornou činností radiologických oborů Radiodiagnostika (Radiologie), Radiační onkologie a Nukleární medicína. Je podán přehled náplně odborné činnosti radiologických oborů a jejich postavení v poskytování odborné zdravotnické péče, základní principy radiologických zobrazovacích a ozařovacích diagnostických a terapeutických metod a postupů, příprava pacientů k radiologickým diagnostickým a léčebným výkonům a následná specifická ošetřovatelská péče, základní metody radiační ochrany pacientů a zdravotnického personálu z pohledu ošetřovatelského personálu.

  • Předmět seznamuje posluchače s odbornou činností radiologických oborů Radiodiagnostika (Radiologie), Radiační onkologie a Nukleární medicína Je podán přehled náplně odborné činnosti radiologických oborů a jejich postavení v poskytování odborné zdravotnické péče, základní principy radiologických zobrazovacích a ozařovacích diagnostických a terapeutických metod a postupů, příprava pacientů k radiologickým diagnostickým a léčebným výkonům a následná specifická ošetřovatelská péče, základní metody radiační ochrany pacientů a zdravotnického personálu z pohledu ošetřovatelského personálu.

  • Předmět seznamuje posluchače s odbornou činností radiologických oborů Radiodiagnostika (Radiologie), Radiační onkologie a Nukleární medicína. Je podán přehled náplně odborné činnosti radiologických oborů a jejich postavení v poskytování odborné zdravotnické péče, základní principy radiologických zobrazovacích a ozařovacích diagnostických a terapeutických metod a postupů, příprava pacientů k radiologickým diagnostickým a léčebným výkonům a následná specifická ošetřovatelská péče, základní metody radiační ochrany pacientů a zdravotnického personálu z pohledu ošetřovatelského personálu.

  • Předmět seznamuje posluchače s odbornou činností radiologických oborů Radiodiagnostika (Radiologie), Radiační onkologie a Nukleární medicína. Je podán přehled náplně odborné činnosti radiologických oborů a jejich postavení v poskytování odborné zdravotnické péče, základní principy radiologických zobrazovacích a ozařovacích diagnostických a terapeutických metod a postupů, příprava pacientů k radiologickým diagnostickým a léčebným výkonům a následná specifická ošetřovatelská péče, základní metody radiační ochrany pacientů a zdravotnického personálu z pohledu ošetřovatelského personálu.

  • Seznámení se základními statistickými pojmy a metodami. Hodnocení souborů dat, statistické testy. Obecná využitelnost statistických metod a jejich aplikace. Osvojení praktických postupů a algoritmů. Pochopení struktury statistiky jako celku i potřebných dílčích oblastí, pochopení návazností na zdravotnický informační systém.

  • Seznámení se základními statistickými pojmy a metodami. Hodnocení souborů dat, statistické testy. Obecná využitelnost statistických metod a jejich aplikace. Osvojení praktických postupů a algoritmů. Pochopení struktury statistiky jako celku i potřebných dílčích oblastí, pochopení návazností na zdravotnický informační systém.