Oš. péče u dětí s onem.jedn.org.syst. 1 (NNOS1 - 2016 - ZS) pro obor: 1. OSN (PS)
(NNOS1_2016_ZS)

Předmět poskytuje přehledné a ucelené informace u ošetřovatelské péči o děti s onemocněním jednotlivých orgánových systémů. Přináší nezbytné teoretické znalosti týkající se projevů poruch a onemocnění jednotlivých orgánových systémů a praktické dovednosti pro realizaci ošetřovatelského procesu u nemocného dítěte všech věkových kategorií. Cílem předmětu je prohloubit dětské sestře vědomosti a dovednosti v ošetřování, sledování a analyzování dětí s di?abetem mellitem a s in?fekčním onemocněním.