Aplikovaná biofyzika (FFABF - 2016 - ZS)
(FFABF_2016_ZS)

Cílem je objasnit biofyzikální principy fyziologických a patofyziologických dějů a procesů v lidském organismu a vysvětlit základní mechanizmy účinků vybraných fyzikálních faktorů na živé systémy se zaměřením na elektromagnetické záření, mechanické faktory, ultrazvukové a tepelné pole.