Edukační činnost sestry (KVEČS - 2016 - LS)
(KVEČS_2016_LS)

Poskytnout studentovi základní informace o významu výchovy a vzdělání. Vysvětlit využití významu pedagogických disciplín v práci sestry. Objasnit proces výchovy a vzdělávání, výchovné zásady, metody a postavení sestry jako pedagoga. Vytvořit edukační program pro prezentaci ve zdravotnickém prostředí.