Edukační činnost sestry (PEDUS - 2016 - LS)
(PEDUS_2016_LS)

Poskytnout studentovi základní informace o významu výchovy a vzdělání. Vysvětlit využití významu pedagogických disciplín v práci sestry. Objasnit proces výchovy a vzdělávání, výchovné zásady, metody a postavení sestry a porodní asistentky jako pedagoga. Vytvořit edukační program pro prezentaci ve zdravotnickém prostředí. Začlenit studenty do edukačního procesu v rámci programu v terénu.