Základy psychopedie (WPZPS - 2016 - LS)
(WPZPS_2016_LS)

Cílem předmětu získat seznámit studenty s problematikou mentálního postižení tak, aby se orientovali v základní terminologii související s mentálním postižením, uměli charakterizovat jedince s mentálním postižením z různých hledisek a získat přehled o možnostech výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů s mentálním postižením včetně jejich pracovního uplatnění, celoživotního vzdělávání, trávení volného času atd.