Základy inform. a statist. v OVZ (ZBZIS - 2016 - LS)
(ZBZIS_2016_LS)

Předmět má za cíl prohloubit znalosti v oboru informatiky, výpočetní techniky. V části věnované statistice pak seznámit posluchače se základními statistickými metodami, aby pochopili obecné principy statistické metodologie a naučili se samostatně využívat základní statistické metody a postupy v praxi pomocí statistického programu SPSS.