Etická a psychol.dilem. v praxi soc. pr. (SSEPD - 2016 - ZSiLS)
(SSEPD_2016_ZSiLS)

Cílem předmětu je upozornit studující na dilemata a problematické situace, které se v praxi sociální práce vyskytují. Studující budou po absolvování předmětu umět problematické situace pojmenovat, specifikovat dopady dilemat(u) na osobu sociálního pracovníka, klienta, ale i na další zúčastněné. Studující budou umět použít etické a psychologické teorie jako nástroj efektivního řešení dilematické situace.