Metody sociální práce 2 (UUMP2 - 2016 - LS)
(UUMP2_2016_LS)

Seznámit studenty s pojmem krize, jejími příčinami a typologií. Studenti se seznámit s metodami, jak pomoci klientovi řešit životní krizi. Dílčím cílem je seznámit studenty s principy managementu v sociální práci.