Nestátní neziskový sektor (MNNSK - 2016 - LS)
(MNNSK_2016_LS)

Předmět je zaměřen na úvod do problematiky činnosti neziskových organizací v ČR. Cílem předmětu je naučit studenty základům psaní projektů, tvorby prezentací, strategického plánování. Součástí předmětu jsou praktické ukázky práce vybraných neziskových organizací.