Edukace osob s kombinovaným postižením (WKEOS - 2016 - LS)
(WKEOS_2016_LS)

Cílem předmětu je seznámit studenty na interdisciplinárním základě s problematikou edukace osob s kombinovaným postižením. S možnostmi a limity výchovy a vzdělávání osob s kombinovaným postižením, speciálními metodami a postupy při edukaci těchto žáků ve speciálních třídách či školách a s možností integrace těchto osob. Důraz bude kladen na specifika výchovy a vzdělávání osob s Downovým syndromem, s DMO a autismem.