Statistická analýza dat (MMSAD - 2016 - LS)
(MMSAD_2016_LS)

Hlavním cílem je aktivní rozšíření osvojeného matematického aparátu a jeho správné využití při statistickém hodnocení dat z medicínské, sociologické, biologické a psychologické oblasti. Při statistickém zpracování a analýze dat bude využíván statistický program SPSS. Předmět obsahově navazuje na předmět Základy statistiky v bakalářském studijním programu.