Základy statistiky (AAZST - 2016 - LS)
(AAZST_2016_LS)

"Předmět má za cíl seznámit studenty se základními statistickými metodami tak, aby si osvojili induktivní princip uvažování, pochopili obecné principy statistické metodologie a naučili se samostatně využívat základní statistické metody a postupy."