Biofyzika (KVBFZ - 2016 - LS)
(KVBFZ_2016_LS)

Předmět seznamuje se základy biofyziky a jejím využítím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod. Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých terapeutických metod a jejich biologických účincích. Seznámí se s jednotlivými druhy biofyzikálních diagnostických metod a přistroji, kterými jsou vyšetření prováděna.