Komunikace ve zdravotnictví 1 (AKOM1 - 2014 - ZS)
(AKOM1_2014_ZS)

Student/ka je připravena tak, aby zvládl/a teorii komunikace, pochopil/a význam sebereflexe a dokázal/a použít efektivních komunikačních dovedností při poskytováni ošetřovatelského procesu i v multidisciplinárním týmu.