Anatomie (AANAT - 2014 - ZS)
(AANAT_2014_ZS)

Předmět je koncipován jako teoretický a předpokládá aplikaci znalostí v něm získaných do ostatních odborných předmětů a do praxe porodní asistentky.