Anatomie (OVANA - 2014 - ZS)
(OVANA_2014_ZS)

Předmět je základní součástí komplexu povinných studijních předmětů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla. Na poznatky anatomie navazují předměty fyziologie a patologie.