Práce se stresem (PPRST - 2014 - ZS)
(PPRST_2014_ZS)

Předmět se zabývá problematikou zvládání stresu v prostředí každodenních situací. Vede teoreticky i prakticky studenty (vhodné pro jakékoliv věkové kategorie) k osvojení si technik zvládání sebe sama metodou MBSR (mindfulness based stress reduction ? redukce stresu metodou práce s vědomou pozorností) a Alexandrovou Technikou, která vede k přirozenému používání těla a pěstování smyslu kinesteze. Teoretická část je zaměřena na seznámení se s poznatky o fungování mysli a vědomí člověka. Studentovi se dostane přehledu srovnání výsledků moderních oborů (neurofyziologie a další). Praktická část je pak zaměřena na rozvíjení vědomé pozornosti a uvědomění si vlastního těla a mysli, a to mj. technikami jednobodové koncentrace a inhibice tělesných zlozvyků. Student si pak může zvolit případné pokračování práce se stresem mimo půdu university. Absolvování všech cvičení v plném rozsahu je nutné, aby se mohl projevit efekt těchto cvičení. Předmět je vhodný zejména pro studenty s větší trpělivostí a ochotou práce na sobě samých.