Zdraví a nemoc (VVZDN - 2014 - ZS)
(VVZDN_2014_ZS)

Posluchači se seznámí s problematikou holistického pojetí člověka a to z aspektu zdravotnického a sociálního. Je zdůrazněn sociálně ekologický model jako model, který lze při řešení této problematiky využít. Především při vlivu zevního prostředí na zdraví. Důraz je kladen na preventivní programy. Posluchači se seznámí s onemocněními jednotlivých orgánů, především s charakterem chronickým. Právě chronická onemocnění mají dopady do sociální oblasti a ovlivňují kvalitu jejich života. Proto se seznámí se základními pojmy související např. s definicemi zdraví, nemoci, kvalitou života atd. Cílem předmětu je seznámit posluchače s vědomostmi, z preklinických a vybraných klinických (nejen zdravotnických) předmětů tak, aby je mohli využívat ve své budoucí profesi (např. při posuzování MFK, posuzování člověka v biopsychosociálních souvislostech ).