Pediatrie (WPEDI - 2014 - ZS)
(WPEDI_2014_ZS)

Cílem výuky je seznámit studenty se základy pediatrie. Důraz je kladen na recidivující, chronická a smyslová onemocnění. V seminářích je důraz kladen na prevenci úrazů a násilí na dětech.