Informatika 1 (YINF1 - 2014 - ZS)
(YINF1_2014_ZS)

Předmět má za úkol naučit uživatelskému přístupu k výpočetní technice a seznámit studenty s možnostmi jejího využití zejména v budoucí profesi a ve výuce ostatních vyučovacích předmětů.