Informační a komunikační technologie (VVIKT - 2014 - ZS)
(VVIKT_2014_ZS)

Cílem tohoto předmětu je získat širší přehled o moderních a informačních a komunikačních technologiích. Předmět navazuje na úvodní předměty seznamující se základy informačních akomunikačních technoloií. Předpokladem je základní schopnost orientovat se ve světě informačních a komunikačních technologií a obsluha základních programů na PC včetně práce s internetem.