Integrovaný záchranný systém (CCIZS - 2014 - ZS)
(CCIZS_2014_ZS)

Předmět seznamuje studenty s integrovaným záchranným řetězcem - IZS, s kategoriemi zúčastněných zdravotnických pracovníků a se systémem jejich vzdělávání, se spoluprácí s nezdravotnickými tísňovými službami. Informuje o mimořádných situacích a o roli medicíny katastrof, hromadných neštěstích. Zohledněno je i právní hledisko.