Základy statistiky (RRZSI - 2014 - ZS)
(RRZSI_2014_ZS)

Seznámení se základními statistickými pojmy a metodami. Hodnocení souborů dat, statistické testy. Obecná využitelnost statistických metod a jejich aplikace. Osvojení praktických postupů a algoritmů. Pochopení struktury statistiky jako celku i potřebných dílčích oblastí, pochopení návazností na zdravotnický informační systém.