Vybrané kapitoly z biofyziky (ZZVKB - 2014 - ZS)
(ZZVKB_2014_ZS)

Obsahem kurzu biofyziky pro posluchače oboru Ochrana veřejného zdraví jsou partie, které tvoří obecný základ nezbytný k dalšímu výkladu, na něž navazuje část specializovaná na fyzikální a biofyzikální jevy a přístupy, s nimiž se absolventi oboru budou setkávat v praxi. Absolventi tohoto kurzu získají kromě základů biofyziky celkový přehled o biofyzikálních metodách používaných ve zdravotnictví.