Biofyzika (ZBBIF - 2014 - ZS)
(ZBBIF_2014_ZS)

Obsahem předmětu biofyziky pro posluchače oboru Ochrana veřejného zdraví jsou partie, které tvoří obecný základ nezbytný k dalšímu výkladu, na něž navazuje část specializovaná na fyzikální a biofyzikální jevy a přístupy, s nimiž se absolventi oboru budou setkávat v praxi.