Metody biomedicíns. laborator. výzkumu (HMEBL - 2014 - ZS)
(HMEBL_2014_ZS)

Cílem semináře je, aby student se naučil efektivně získávat odborné informace a prezentovat laboratorní výsledky na odborném fóru.. Činí tak v rámci přípravy na obhajobu vlastní bakalářské práce. Kurs probíhá ve dvouhodinových blocích ob týden.