Biofyzika (ABIOF - 2014 - LS)
(ABIOF_2014_LS)

Předmět seznamuje se základy biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod. Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod a jejich biologických účincích.