Biofyzika (OVBFY - 2014 - LS)
(OVBFY_2014_LS)

Předmět seznamuje se základy biofyziky a jejím využítím v obalsti medicínských diagnostických a léčebných metod. Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod a jejich biologických účincích. Seznámí se s jednotlivými druhy těchto metod a přistroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna.