Klinická kineziologie 2 (FFKK2 - 2014 - LS)
(FFKK2_2014_LS)

Osvojení základních poznatků o pohybu člověka. Tématika navazuje na předchozí předmět funkční anatomie, fyziologie a biomechanika, kde jsou podány řídící pochody pohybové soustavy. Tento předmět má aplikovat tyto pochody v klinické praxi. Součásti předmětu je rovněž rozbor stavby a funkce jednotlivých segmentů lidského těla s přihlédnutím k úloze jejich poruchy v kontextu celého těla.