Dobrovolnictví (QDOBR - 2014 - LS)
(QDOBR_2014_LS)

Předmět se věnuje novému oboru - managementu dobrovolnictví. Cílem seminářů je představit studentům problematiku dobrovolnické činnosti a její návaznost na speciálně pedagogickou oblast. Studenti se seznámí s její historií a vývojem ve světě i u nás. Důraz je kladen také na legislativní podporu této oblasti. Součástí semináře je praktický nácvik získávání dobrovolníků, práce s nimi (výběr, motivace, supervize), koordinace dobrovolnických programů.