Informatika 2 (YINF2 - 2014 - LS)
(YINF2_2014_LS)

Předmět má za úkol naučit uživatelskému přístupu k výpočetní technice a seznámit studenty s možnostmi jejího využití zejména v budoucí profesi a ve výuce ostatních vyučovacích předmětů. Předmět obsahově navazuje na předmět Informatika 1.