Informační systémy ve zdravotnictví (IISZD - 2014 - LS)
(IISZD_2014_LS)

Cílem předmětu je poskytnutí přehledu o využití informační systémů a technologií ve zdravotnictví.