Komunikace ve zdravotnictví 1 (BKOM1 - 2015 - ZS)
(BKOM1_2015_ZS)

Student/ka je připravena tak, aby zvládl/a teorii komunikace, pochopil/a význam sebereflexe a dokázal/a použít efektivních komunikačních dovedností při poskytováni ošetřovatelského procesu i v multidisciplinárním týmu.