Dobrovolnictví (MDOBR - 2015 - ZSiLS)
(MDOBR_2015_ZSiLS)

Předmět se věnuje novému oboru - managementu dobrovolnictví. Cílem seminářů je představit studentům problematiku dobrovolnické činnosti. Studenti se seznámí s její historií a vývojem ve světě i u nás. Důraz je kladen také na legislativní podporu této oblasti. Součástí semináře je praktický nácvik získávání dobrovolníků, práce s nimi (výběr, motivace, supervize), koordinace dobrovolnických programů.