Sociál.práce s klienty s duš. onemoc. (UUSPK - AR 2015-2016 - LS)
(UUSPK_2016_LS)

Cílem předmětu je seznámit studenty se sociální prací s lidmi s duševním onemocněním se zaměřením na roli, náplň a agendu sociální pracovníka, zákonné normy, etiku sociální práce, problematiku nedobrovolné hospitalizace, způsobilost k právním úkonům a procvičení komunikace s klienty s nejrůznějšími typy duševního onemocnění. V rámci semináře budou jednotlivé témata předmětem analýzy, diskuse a praktického procvičení včetně nácviku komunikace s klienty s duševním onemocněním.