Základy statistiky (BZKST - 2015 - LS)
(BZKST_2015_LS)

Předmět má za cíl seznámit studenty se základními statistickými metodami tak, aby si osvojili induktivní princip uvažování, pochopili obecné principy statistické metodologie a naučili se samostatně využívat základní statistické metody a postupy.