Met.soc.pr. s imigr.,uprchl. a jej.dětmi (LLMSP - 2015 - LS)
(LLMSP_2015_LS)

Předmět je koncipován jako teoreticko ? praktický. Je zaměřen na pochopení zdravotně-sociální problematiky integrace imigrantů, uprchlíků a jejich dětí, která s sebou přináší nezbytnost používání nových metod a technik sociální práce navržených přímo pro tuto cílovou skupinu. Studenti se v průběhu výuky seznámí se socio-kulturními specifiky imigrantů a azylantů žijících na území České republiky, jež jsou nezbytné pro prohloubení interkulturní empatie i boje s diskriminací a xenofobií.